+420 775 314 840 mail@eliskazemanova.cz

Tlumočení

Simultánní tlumočení

Tlumočník sedí v tlumočnické kabině, kde souběžně poslouchá a tlumočí vyslechnutý projev do sluchátek posluchače. Z důvodu zachování vysoké kvality projevu je nutné, aby se tlumočníci pravidelně střídali. Výhodou pro posluchače je, že přetlumočený projev slyší jen s malým zpožděním po řečníkovi. Tento druh tlumočení se zpravidla využívá při konferencích, sympoziích, televizních rozhovorech apod.


Zvláštním druhem simultánního tlumočení je šušotáž. Tlumočník sedí za nebo mezi klienty, kterým šeptem simultánně tlumočí projev ve výchozím jazyce, většinou bez využití jakékoliv techniky. Šušotáž se využívá při tlumočení max. 1-2 osobám. Při delší době trvání akce je vhodné, aby tlumočník pracoval ve dvojici, podobně jako je tomu při tlumočení v kabině.

Konsekutivní tlumočení

Tlumočník si při projevu ve výchozím jazyce pomocí vlastní tlumočnické notace poznamenává, co slyšel, vše analyzuje a po skončení projevu převede do cílového jazyka. Tlumočník v tomto případě nepotřebuje nic jiného než poznámkový blok a propisku. Na danou událost či schůzku je ale potřeba si vyhradit více času – s přetlumočením bude trvat téměř dvakrát déle. Konsekutivní tlumočení je využíváno například při tiskových konferencích, čteních nebo slavnostních projevech.


Mezi konsekutivní tlumočení se řadí i doprovodné tlumočení, při němž tlumočník tlumočí kratší úseky. Je využíváno především při obchodních jednáních, zahraničních cestách či prohlídkách měst.

Překlad

- návody, katalogy

- technická dokumentace

- právní texty

- webové stránky, prezentace společnosti

- obchodní korespondence ad.Reference