+420 775 314 840 mail@eliskazemanova.cz

Mgr. Eliška Zemanová

– tlumočnice a překladatelka se zaměřením na technickou němčinu. Ráda Vám pomůžu se dorozumět.


Jsem z Pardubic, ale přijedu za Vámi kamkoliv.

Jazykům se věnuji od raného dětství. Díky příbuzným v Rakousku přišla přirozeně jako první němčina a záhy po ní i angličtina. Cizí jazyky mě vždy bavily, a proto jsem se rozhodla se jim věnovat i nadále.

Bakalářské studium oboru Němčina pro hospodářskou praxi jsem absolvovala na Univerzitě Pardubice, kde jsem měla kromě němčiny možnost nahlédnout do různých oblastí ekonomiky.

Zjistila jsem ale, že mě více baví zprostředkovávat komunikaci druhým, a proto jsem navázala studiem na Ústavu translatologie při Univerzitě Karlově obor Překladatelství – Tlumočnictví němčina. Studium mi dalo mnoho zkušeností a skvělý základ pro mou profesi. I nadále je pro mne však důležité se vzdělávat a udržovat kontakt s rodilými mluvčími, proto se účastním různých kurzů a cestuji do zahraničí.

Od roku 2016 jsem na volné noze a pracuji v Česku i Německu.

Vzdělání:

Univerzita Karlova, FF, Ústav translatologie, Překladatelství – Tlumočnictví němčina – čeština.

Univerzita Pardubice, FF, Němčina pro hospodářskou praxi

Doplňkové studium pro soudní překladatele na Právnické fakultě UK